Komunikacinio modelio tyrimai        

Gerbiami mokyklos bendruomenės nariai,

Jūsų mokykla, kartu su dar dviem Lietuvos mokyklomis, tapo projekto „Alternatyvus ugdymas“ komunikacinio modelio įgyvendintoja.

Komunikacinio modelio savarankiško įgyvendinimo etapo įsivertinimas

Individualus mokyklų komandų narių požiūris.

Trumpa darbo su klausimynu instrukcija:

  1. Klausimyną pildo mokyklos komandos nariai (kiekvienas komandos narys atskirai).
  2. Jungiamasi tais pačiais prisijungimo duomenimis kaip ir pildant dienoraštį.

Individualų klausimyną pildykite čia…

Mokyklos komandos požiūris

Trumpa darbo su klausimynu instrukcija:

  1. Komandos nariai apsitaria ir visos komandos vardu užpildo vieną klausimyną.
  2. Jungiamasi koordinatoriaus prisijungimo duomenimis.

Komandos klausimyną pildykite čia…

Trumpa darbo su dienoraščiu instrukcija:

  1. Suformuokite mokyklos respondentų (asmenų, pildysiančių dienoraštį) sąrašą. Kiekvienam respondentui suteikite unikalų prisijungimo vardą ir slaptažodį. Komandos narius ir mokytojus įtraukite į grupę "Komandos nariai", klasės atstovą- į grupę "mokiniai"
    • Respondentų sąrašą tvarkykite čia…
    • Respondentų tvarkymo instrukciją rasite čia…
  2. Kiekvienas respondentas gautais prisijungimo duomenimis (savo prisijungimo vardu ir slaptažodžiu) jungiasi prie dienoraščio ir jį pildo.

Dienoraštį pildykite čia…

Ekspertai dienoraščius komentuoti ir atsakyti į klausimus gali čia…

Mėnesio veiklos įsivertinimas – refleksija

Trumpa mėnesio veiklos įsivertinimo instrukcija:

Mėnesio veiklos įsivertinimą atlikite čia…

Kilus klausimams ar problemoms prašome kreiptis į projekto tyrimo grupės narius:

 

Dėl techninių klausimų:

el. paštu vlapenas@gmail.com arba telefonu 8 614 26680

Dėl anketų turinio:

el. paštu a.lapeniene@smf.vdu.lt, tel. 8 699 93412

el. paštu d.luksyte@smf.vdu.lt , tel. 8 604 11852.

Pagarbiai,
"Alternatyvaus ugdymo" projekto tyrėjų grupė